TIT_expo
INTRODUCIÓNwhiteEXPOSICIÓNwhiteARTISTASwhiteACTIVIDADES COMPLEMENTARIASwhitePRENSA

MUSEO PROVINCIAL DE LUGO
Do 29 de xaneiro ao 30 de abril de 2016

Comisariado:
Monse Cea / Maria Xosé Bóveda
Organiza
Gabinete de arqueoloxía e xestión do patrimonio

Produce
Cultura Deputación Provincial de Lugo
Rede Museística Provincial
Museo Provincial de Lugo

logos_color
Fotografías colección Gil Varela
Cortesía do Museo Provincial de Lugo pertencente á area de cultura da Deputación de Lugo

Imaxes da obra de Rubén Santiago
Claudia Carrasqueira

Agradecementos
Concellaría de Acción Cultural do concello de Santiago de Compostela
Coleccionistas que cederon as obras

Deseño
Mauro Trastoy

Fotos de montaxe
Fotografía EX

Textos
María Xosé Bóveda e Monse Cea

Coordinación e montaxe
Paz Blanco e Ana Tembra